DE ASHI BARAI

 

=) la hauteur de la chute s'élève :

O SOTO GARI

KO SOTO GARI

 

=) la chute vers l'arrière se réalise avec une rotation préalable :

OKURI ASHI BARAI

KO SOTO GAKE

HARAI TSURI KOMI ASHI

 

O SOTO GURUMA

 

USHIRO GOSHI

TSUBAME GAESHI

SUKUI NAGE

 

TANI OTOSHI

WAKI OTOSHI