HIZA GURUMA

ASHI GURUMA

SASAE TSURI KOMI ASHI

 

TAI OTOSHI

 

UKI OTOSHI

SUMI OTOSHI

 

YOKO GAKE